Monday, 13 October 2008

Wahai wanita jangan kau terpedaya dengan kehendak lelaki...percayalah lelaki yang soleh tidakkn melihat dirimu dari paras kecantikan justeru itu usahlah kau mngubah ciptaan robbul jalil demi mneggapai sebuah cinta dan kebahagiaan yang hanya bersifat sementara....
Lelaki yang baik tidak melihat paras rupa, lelaki yang soleh tidak memilih wanita melaluikeseksiannnya, lelaki yang warak tidak menilai wanita melaluikeayuannya, keremajaannya, serta kemampuannya mengoncang iman lelaki. Tetapi lelaki yang baik akan menilai wanita melaluiakhlaknya, peribadinya dan yang penting pegangan agamanya. Lelaki yang baik juga tidak menginginkan pertemuandengan wanita yang bukan muhrimnya kerana dia takutmemberi kesempatan kepada syaitan untuk mengodanya. Lelaki yang warak juga tidak mahu menjadikan cinta sebagai permainanyakerana dia tahu apa matlamat dalam sebuah pertemuanlelaki dan wanita yakni sebuah perkahwinan. Jika benar Bahagia itu pada rupa Ditempa oleh wajah rupawan (wah! isteriku seorang jelitawan) Kenapa Charles & Diana berpisah?

Oleh itu wahai wanita sekalian carilah lelakai yang mampu mebuatkan dirimu tunduk pada hukum Allah janganlh kau menabaikan hukum Allah hanya kerana sebuah cinta yang belum pasti..walauapun ia didalam sebuah perkahwinan, seandainya lelaki itu mahukan diri mu mengabaikan Hukum ALlah maka ingatlah sesungguhnya "Tiada kemaksiatan dalam keta'atan kepada Allah"Wahai lelaki jaganlah kau menagungkan kecantikan paras rupa kerana kecantikan itu hanya sementara...terimalah suri hidupmu dengan seadannya jangan sesekali kau mengarahkan suri hidupmu mengubah fizikalnya hanya untuk memenuhi tuntutan nafsu mu..
Nabi haramkan cabut bulu di muka untuk cantik KAUM wanita amat mengambil berat mengenai kecantikan,terutamanya kecantikan wajah kerana wajah yang pertamadipandang orang apabila berjumpa.

Justeru itu, ramai di kalangan wanita sanggupmembelanjakan wang yang banyak untuk mencantikkanwajah. Antara cara dianggap boleh mencantikkan wajahdan rupa paras ialah dengan membentuk bulu kening ataualis mata dengan mencabut dan mencukur sebahagian ataukesemuanya sekali.Kemudian bulu kening akan dibentuk semula dengan alatsolekan seperti celak dan pensil alis sehinggakelihatan lebih cantik dan menarik.Amalan itu bukanlahperkara baru dalam dunia persolekan wanita tetapisudah diamalkan wanita di zaman jahiliyyah sebelumkedatangan Islam dan berterusan hingga hari ini.Malah dengan kebanjiran pelbagai jenis alat solek dipasaran serta kepakaran yang ada, bulu kening ataualis yang sesuai dengan raut wajah seseorang bolehdibentuk dengan mudah.

Walau bagaimanapun, wanita hari ini perlu memastikan apa yang dilakukan tidakbercanggah dengan ajaran Islam, termasuk bidangpersolekan.Merujuk kepada teks syarak berkaitanpersoalan ini, terdapat dua hadis yang menegur secaralangsung perbuatan mencukur bulu kening.Perkara ini membabitkan satu riwayat tabf berkaitandengan riwayat Imam Al-Tabari, bahawa isteri Abu Ishaqpergi ke rumah Aisyah Ummul-Mukminin, puteriRasulullah saw.Pada waktu itu rupa parasnya sangatjelita.Beliau lalu bertanya kepada Aisyah mengenai hukumseorang wanita yang membuang bulu-bulu yang terdapatdi dahinya untuk tujuan menambat hati suaminya.Aisyahmenjawab: "Hapuskanlah kejelekan yang ada pada dirimusedaya yang kamu mampu."Hadis kedua diriwayatkan olehAl-Bukhari, Muslim dan Abu Daud yang menerangkanbahawa Rasulullah saw bersabda:"Allah melaknatwanita-wanita yang mencabut bulu kening atau bulu muka(al-Namisah) atau meminta orang lain mencukur ataumencabut bulu keningnya (al-Mutanammisah), wanita yangmengasah gigi supaya kelihatan cantik.

Perbuatan itu telah mengubah ciptaan Allah."Mengenaihadis pertama, Imam Nawawi berpendapat bahawa jawapanAisyah kepada wanita itu membawa erti bahawa wanitaboleh bersolek untuk suami, boleh merawat muka untukmenghilangkan kejelekan seperti jerawat, jeragat danbintik-bintik.Namun demikian, beliau tidak bolehmencabut atau mencukur bulu-bulu di muka, termasuklahbulu kening untuk membentuk alis mata yangcantikMengenai hadis kedua pula, ulama menjelaskanpengertian al-Namisah. Ibn al-Athir berpendapat ia bermaksud wanita-wanitayang mencabut bulu-bulu yang terdapat pada kawasanmuka dengan tidak menggunakan alat pencabut.Ibn Hajarpula berpendapat, ia bermaksud wanita yang mencabutbulu-bulu di muka dengan alat pencabut.

Abu Daud pulaberpendapat, ia bermaksud wanita yang mencabutbulu-bulu kening atau mencukurnya dengan pisaupencukur sehingga kelihatan halus.Keterangan di atas menunjukkan perkataan al-Namisahmerangkumi semua pengertian iaitu mencabut bulu-buludi muka untuk kelihatan cantik dan berseri.Majoritifuqaha berpendapat, mencabut atau mencukur bulu keningsehingga kelihatan halus adalah diharamkan sama adakepada lelaki atau wanita kerana perbuatan itutermasuk dalam istilah mengubah ciptaan Allahsebagaimana dijelaskan dalam hadis kedua.Namun demikian, bagi wanita yang mempunyai terlalupanjang atau terlalu lebat sehingga kelihatan jelik,bolehlah mencabutnya sekadar membolehkan kelihatanhalus kerana ia tidak dianggap mengubah ciptaanAllah.

Kesimpulannya, berhias untuk suami adalahdiharuskan tetapi membentuk bulu kening denganmencabut atau mencukurnya sehingga menjadi alis yangcantik adalah tidak dibenarkan. Menghilangkan sebarangtanda yang menjelekkan pandangan di badan, termasukmuka seperti jerawat, jeragat dan bintik hitam, adalahdibenarkan sama ada wanita bersuami atau tidak.Dalam keghairahan wanita mencantikkan wajah untukmenambat hati suami atau sebagainya, jangan sampaiterkeluar daripada sempadan yang digariskan oleh syarak kerana kecantikan bercanggah dengan syarak akanmenggadaikan diri sendiri.
Wallahu a'lam

08 Mac 2005
Tapak Lama [serikandiislam.blogdrive.com]

0 comments:

Monday, 13 October 2008

Wahai wanita jangan kau terpedaya dengan kehendak lelaki...percayalah lelaki yang soleh tidakkn melihat dirimu dari paras kecantikan justeru itu usahlah kau mngubah ciptaan robbul jalil demi mneggapai sebuah cinta dan kebahagiaan yang hanya bersifat sementara....
Lelaki yang baik tidak melihat paras rupa, lelaki yang soleh tidak memilih wanita melaluikeseksiannnya, lelaki yang warak tidak menilai wanita melaluikeayuannya, keremajaannya, serta kemampuannya mengoncang iman lelaki. Tetapi lelaki yang baik akan menilai wanita melaluiakhlaknya, peribadinya dan yang penting pegangan agamanya. Lelaki yang baik juga tidak menginginkan pertemuandengan wanita yang bukan muhrimnya kerana dia takutmemberi kesempatan kepada syaitan untuk mengodanya. Lelaki yang warak juga tidak mahu menjadikan cinta sebagai permainanyakerana dia tahu apa matlamat dalam sebuah pertemuanlelaki dan wanita yakni sebuah perkahwinan. Jika benar Bahagia itu pada rupa Ditempa oleh wajah rupawan (wah! isteriku seorang jelitawan) Kenapa Charles & Diana berpisah?

Oleh itu wahai wanita sekalian carilah lelakai yang mampu mebuatkan dirimu tunduk pada hukum Allah janganlh kau menabaikan hukum Allah hanya kerana sebuah cinta yang belum pasti..walauapun ia didalam sebuah perkahwinan, seandainya lelaki itu mahukan diri mu mengabaikan Hukum ALlah maka ingatlah sesungguhnya "Tiada kemaksiatan dalam keta'atan kepada Allah"Wahai lelaki jaganlah kau menagungkan kecantikan paras rupa kerana kecantikan itu hanya sementara...terimalah suri hidupmu dengan seadannya jangan sesekali kau mengarahkan suri hidupmu mengubah fizikalnya hanya untuk memenuhi tuntutan nafsu mu..
Nabi haramkan cabut bulu di muka untuk cantik KAUM wanita amat mengambil berat mengenai kecantikan,terutamanya kecantikan wajah kerana wajah yang pertamadipandang orang apabila berjumpa.

Justeru itu, ramai di kalangan wanita sanggupmembelanjakan wang yang banyak untuk mencantikkanwajah. Antara cara dianggap boleh mencantikkan wajahdan rupa paras ialah dengan membentuk bulu kening ataualis mata dengan mencabut dan mencukur sebahagian ataukesemuanya sekali.Kemudian bulu kening akan dibentuk semula dengan alatsolekan seperti celak dan pensil alis sehinggakelihatan lebih cantik dan menarik.Amalan itu bukanlahperkara baru dalam dunia persolekan wanita tetapisudah diamalkan wanita di zaman jahiliyyah sebelumkedatangan Islam dan berterusan hingga hari ini.Malah dengan kebanjiran pelbagai jenis alat solek dipasaran serta kepakaran yang ada, bulu kening ataualis yang sesuai dengan raut wajah seseorang bolehdibentuk dengan mudah.

Walau bagaimanapun, wanita hari ini perlu memastikan apa yang dilakukan tidakbercanggah dengan ajaran Islam, termasuk bidangpersolekan.Merujuk kepada teks syarak berkaitanpersoalan ini, terdapat dua hadis yang menegur secaralangsung perbuatan mencukur bulu kening.Perkara ini membabitkan satu riwayat tabf berkaitandengan riwayat Imam Al-Tabari, bahawa isteri Abu Ishaqpergi ke rumah Aisyah Ummul-Mukminin, puteriRasulullah saw.Pada waktu itu rupa parasnya sangatjelita.Beliau lalu bertanya kepada Aisyah mengenai hukumseorang wanita yang membuang bulu-bulu yang terdapatdi dahinya untuk tujuan menambat hati suaminya.Aisyahmenjawab: "Hapuskanlah kejelekan yang ada pada dirimusedaya yang kamu mampu."Hadis kedua diriwayatkan olehAl-Bukhari, Muslim dan Abu Daud yang menerangkanbahawa Rasulullah saw bersabda:"Allah melaknatwanita-wanita yang mencabut bulu kening atau bulu muka(al-Namisah) atau meminta orang lain mencukur ataumencabut bulu keningnya (al-Mutanammisah), wanita yangmengasah gigi supaya kelihatan cantik.

Perbuatan itu telah mengubah ciptaan Allah."Mengenaihadis pertama, Imam Nawawi berpendapat bahawa jawapanAisyah kepada wanita itu membawa erti bahawa wanitaboleh bersolek untuk suami, boleh merawat muka untukmenghilangkan kejelekan seperti jerawat, jeragat danbintik-bintik.Namun demikian, beliau tidak bolehmencabut atau mencukur bulu-bulu di muka, termasuklahbulu kening untuk membentuk alis mata yangcantikMengenai hadis kedua pula, ulama menjelaskanpengertian al-Namisah. Ibn al-Athir berpendapat ia bermaksud wanita-wanitayang mencabut bulu-bulu yang terdapat pada kawasanmuka dengan tidak menggunakan alat pencabut.Ibn Hajarpula berpendapat, ia bermaksud wanita yang mencabutbulu-bulu di muka dengan alat pencabut.

Abu Daud pulaberpendapat, ia bermaksud wanita yang mencabutbulu-bulu kening atau mencukurnya dengan pisaupencukur sehingga kelihatan halus.Keterangan di atas menunjukkan perkataan al-Namisahmerangkumi semua pengertian iaitu mencabut bulu-buludi muka untuk kelihatan cantik dan berseri.Majoritifuqaha berpendapat, mencabut atau mencukur bulu keningsehingga kelihatan halus adalah diharamkan sama adakepada lelaki atau wanita kerana perbuatan itutermasuk dalam istilah mengubah ciptaan Allahsebagaimana dijelaskan dalam hadis kedua.Namun demikian, bagi wanita yang mempunyai terlalupanjang atau terlalu lebat sehingga kelihatan jelik,bolehlah mencabutnya sekadar membolehkan kelihatanhalus kerana ia tidak dianggap mengubah ciptaanAllah.

Kesimpulannya, berhias untuk suami adalahdiharuskan tetapi membentuk bulu kening denganmencabut atau mencukurnya sehingga menjadi alis yangcantik adalah tidak dibenarkan. Menghilangkan sebarangtanda yang menjelekkan pandangan di badan, termasukmuka seperti jerawat, jeragat dan bintik hitam, adalahdibenarkan sama ada wanita bersuami atau tidak.Dalam keghairahan wanita mencantikkan wajah untukmenambat hati suami atau sebagainya, jangan sampaiterkeluar daripada sempadan yang digariskan oleh syarak kerana kecantikan bercanggah dengan syarak akanmenggadaikan diri sendiri.
Wallahu a'lam

08 Mac 2005
Tapak Lama [serikandiislam.blogdrive.com]

No comments: